Prihláška na VIP mentoringové sprevádzanie

Prosím, odpovedz na otázky viacerými vetami (ak sa dá), aby som lepšie pochopil, ako ti môžem pomôcť a zároveň či je spolupráca zmysluplná pre obe strany.